Slovensky


English

Projekty

CPHR v médiách

Publikácie 

Sponzori / Partneri

Iné aktivity

 
 

CPHR V MÉDIÁCH


29.10.2009 - Transitions Online
Dead soles ("Mŕtve podrážky)

24.02.2009 - Arbetsmarknaden (Švédsko)
Bilindustrins kris slar hart mot Slovakien (Kríza v automobilovom priemysle vyrazne zasiahla Slovensko


12.12.2007 - SME
Nezamestnaní by si mohli prilepšit

22.11.2007 - SME
Vláda opäť nereformovala

23.10.2007 - SME
Ľudí odkázaných na dávky ubúda pomaly

19.09.2007 - SME
Pracovné miesta už nevedia zaplniť

15.08.2007 - SME
Dávky môžu prevýšiť mzdu

07.05.2007 - SME
Ľudí v hmotnej núdzi pribudlo

27.02.2007 - SME
Chudoba už u nás hrozí menej ľuďom


27.10.2006 - SME
Ľudí v núdzi za rok ubudlo len šestnásť

28.08.2006 - SME
Najbohatších viac zdania, no nárok na dávky im zostane

26.04.2006 - SME
Nové štatistiky: v riziku chudoby v roku 2004 bolo 13 percent ľudí

01.02.2006 - SME
Ako je to s chudobou naozaj, má ukázať nový prieskum

26.01.2006 - SME
Nezamestnanosť ľudí na Slovensku trápi už menej


09.11.2005 -SME
Radičová ruší Kaníkove zmeny

20.05.2005 - SME
Štát ide platiť cestu za prácou

18.05.2005 - SME
Zamestnaným hrozí najväčšie riziko chudoby u nás


28.09.2004 - HOSPODÁRSKE NOVINY
Niektoré skupiny osôb sa zamestnávajú ťažšie

25.09.2004 - PRAVDA
Príspevok na sťahovanie neplní svoj cieľ


22.10.2003 - SME
Nezamestnanosť oficiálne klesla vo všetkých okresoch

03.10.2003 - SME
Štát chce, aby si ľudia našli prácu

23.06.2003 - PRAVDA
Tri štvrtiny domácností budú od augusta škrtať

27.05.2003 - NÁRODNÁ OBRODA
Slováci si cigarety a alkohol neodoprú. Kde budú šetriť?

14.05.2003 - PRAVDA
Ani po zdražení nebude horšie, tvrdia ekonómovia

28.04.2003 - PRAVDA
Mzdy v regiónoch porastú odborníkom

22.04.2003 - PRAVDA
Téma: Venujeme svojej práci priveľa času alebo by sme mali pracovať ešte viac?

Prezentácia Národnej správy o ľudskom rozvoji SR 2001 - 2002 bola publikovaná v nasledujúcich médiách:

15.04.2003 HOSPODÁRSKY DENNÍK
Odpočet je v náš neprospech
16.04.2003 HOSPODÁRSKE NOVINY
Zdravie súvisí aj s ekonomikou
16.04.2003 NÁRODNÁ OBRODA
Slováci príliš veľa fajčia, pijú a nezdravo sa stravujú
16.04.2003 PRAVDA
Podľa hodnotenia OSN sa Slovákom nežije zle
16.04.2003 ROĽNÍCKE NOVINY
Žijeme nezdravšie ako Európania
16.04.2003 SME
Slováci pijú, fajčia a potom krátko žijú
16.04.2003 SME
Žijeme nezdravšie, ale máme menej chorých na AIDS
17.04.2003 HOSPODÁRSKE NOVINY
Viac investícií do vzdelávania
17.04.2003 NOVÝ DEŇ
Nechceme byť zodpovední za svoje zdravie
19.04.2003 TV MARKÍZA
Televízne noviny 19:00
20.04.2003 STV
Noviny STV 19.30
20.04.2003 RÁDIO TWIST
Žurnál Rádia Twist 18:00
21.04.2003 RÁDIO SLOVENSKO
Rádiožurnál Slovenského rozhlasu 18:00
28.04.2003 THE SLOVAK SPECTATOR
Report: Slovaks lead unhealthy lives

25.03.2003 - PRAVDA
Dôchodky sú nízke, štát na viac nemá

25.02.2003 - PRAVDA
Bude menšia penzia? Štát už nechce chrániť odvody

09.01.2003 - NÁRODNÁ OBRODA
Vláda síce bojuje proti čiernej práci, ale ľudí k nej aj núti


27.12.2002 - NÁRODNÁ OBRODA
Dlhšia skúšobná lehota umožní pružnejšie zamestnávanie

20.12.2002 - NÁRODNÁ OBRODA
Pracovný vzťah je normálnou dobrovoľnou dohodou

20.11.2002 - PRAVDA
Svet neverí, že Slováci sa majú horšie

16.11.2002 - NÁRODNÁ OBRODA
Pravidelné hlásenie sa na úradoch práce má odstrániť čiernu prácu

09.11.2002 - NÁRODNÁ OBRODA
Vyššie cestovné zakonzervuje v regiónoch nezamestnanosť

21.10.2002 - NÁRODNÁ OBRODA
Za štyri roky by mohla nezamestnanosť klesnúť o päť percent

31.08.2002 - SME
Byty musia pritiahnuť súkromný sektor

20.06.2002 - NÁRODNÁ OBRODA
Žiadna politická garnitúra nedokáže vyriešiť tento problém za štyri roky

05.03.2002 - HOSPODÁRSKE NOVINY
Vstupom Slovenska do EÚ čakajú zahraničný obchod zmeny 


01.06.2001 - SME
Väčšia spokojnosť na severe Európy

06.04.2001 - SME
Nezamestnanosť a práceneschopnosť v regiónoch


19.10.2000 - PRAVDA
Feminizácia staroby a chudoby


12.09.2000 - PRAVDA
Riaditeľ Stredoeurópskeho inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy Eugen Jurzyca pre PRAVDU: Slováci majú snahu sporiť

Úspory sú zrkadlom ekonomiky. Ľudí motivuje sporiť budúca potreba, finančne nákladnejšia ako tie každodenné. Ako k úsporám pristupujú slovenskí občania?

- Myslím si, že vo všeobecnosti sklon k úsporám na Slovensku je dostatočne veľký a silný. Veď ak zrátame všetky problémy za posledných desať rokov, ktoré boli spojené s kurzom koruny, rozdelením republiky či rastom regulovaných cien, tak musíme povedať, že Slováci sporili celkom dobre.


08.06.2000 - DOMINO FÓRUM
Permanentná reforma

Od roku 1989 sa vyprofilovalo množstvo často emocionálne podfarbených názorov na transformáciu ekonomiky a spoločnosti. Racionálne zdôvodnené rozdiely v názoroch na základné problémy však asi ešte len budú vznikať. Pred desiatimi rokmi nik nezapochyboval o odpovedi na otázku: "Kto má robiť reformy?" Odpoveď znela - štát. Každý si bol istý aj dôvodmi, pre ktoré bolo treba robiť reformy - išlo najmä o vybudovanie demokratickej spoločnosti "západného typu".


29.05.2000 - NOVÝ ČAS
Je premiérov ekonomický optimizmus namieste?

Po ostatnom zasadnutí vlády sa premiér Dzurinda pochválil ekonomickými výsledkami, ktoré SR dosiahla za posledné mesiace. Deficit hospodárenia štátneho rozpočtu je ku koncu mája iba 1,2 mld. korún (vlani 7,8 mld.). Poukázal aj na nižšiu zahraničnú zadlženosť, ktorá v januári 2000 predstavovala 10,5 mld. dolárov (vlani 12 mld. dolárov). Ako ďalší pozitívny signál našej ekonomiky vyzdvihol aprílové pozitívne saldo obchodnej bilancie. Poukázal na nulovú aprílovú medzimesačnú infláciu v porovnaní s cenovou úrovňou v marci. Aprílový pokles miery nezamestnanosti (čiastočne sezónny) je tiež podľa premiéra výraznejší ako vlani. Zaujímalo nás, či je premiérov optimizmus opodstatnený, a preto sme sa predsedu Centra pre hospodársky rozvoj Eugena Jurzycu spýtali:
- Ako hodnotíte ekonomické úspechy Slovenska za posledný mesiac, ktoré vyzdvihol premiér Dzurinda?
- Záporné saldo zahraničného obchodu klesá dlhodobo a tento jav možno považovať za znak stabilizácie slovenskej ekonomiky.


05.05.2000 - PRÁCA
Ukážka rozmotávania netransparentného klbka
Predstaviteľky TIS Emilia Sičáková a Daniela Zemanovičová k predaju VSŽ

Organizácia Transparency International. Slovensko vypracovala pre vládu návrh národného protikorupčného programu. Spýtali sme sa preto jej predstaviteliek - Emílie Sičákovej a Daniely Zemanovičovej, na ich názor, prípadne zistenia alebo výsledky prieskumu o predaji VSŽ. Bol teda transparentný.? ,,TIS nerobila prieskum o situácii vo VSŽ, preto nemáme informácie o tom, aké je presné rozloženie akcionárov, ich personálne prepojenia ani podmienky vstupu zahraničného investora. 


02.05.2000 - PRÁCA
Transparency International Slovensko vypovedalo vojnu korupcii, na ťahu je však vláda Mikuláša Dzurindu

V marci premiér Mikuláš Dzurinda oznámil, že vláda konečne vypovedala neúprosný boj korupcii. Už vlani v auguste sa podujala Transparency International Slovensko (TIS) vypracovať dokument - ten sa stal základom terajšieho Národného programu boja proti korupcii.


29.03.2000 - NOVÉ SLOVO
Korupcia sa nedá odstrániť bez nátlaku verejnosti a médií
Chcem, aby moje deti žili v slušnej spoločnosti

TIS je na Slovensku relatívne novou inštitúciou, vo svete fungujú jej pobočky už niekoľko rokov. Aká je to organizácia, kde vznikla a aké dôvody viedli k jej vzniku?
Otcom celej myšlienky je Peter Eigen, ktorý pracoval dlhé roky vo Svetovej banke a keď išiel do dôchodku, mal obrovské skúsenosti s finančnými tokmi smerujúcimi do rozvojových krajín. Vedel, že veľká časť peňazí skončí niekde inde. V Nemecku sa v roku 1993 so skupinou ľudí rozhodol, že založia organizáciu zaoberajúcu sa problémom korupcie vo vnútri štátu.


03.01.2000 - PRAVDA
Udržateľný rast stále len v rovine vízií

Po reálnom naštartovaní ekonomických reforiem v roku 1991 došlo k ich spomaleniu pod vplyvom rozdelenia federácie, neskôr z dôvodu boja o privatizačnú korisť. V uplynulom roku sa výkonnosť ekonomiky meraná cez objem hrubého domáceho produktu približne vyrovnala tej z roku 1989. Ostrý štart reforiem bol 1. januára 1991. Vychádzal zo scenára prijatého na jeseň 1990. Pri jeho prijatí vyhrali tie názory, ktoré presadzovali radikálnejší postup. 


27.12.1999 - NOVÝ ČAS
Predseda Centra pre hospodársky rozvoj o  slovenskej ekonomike v tomto i budúcom roku.
Kedy budeme mať plnšie peňaženky?


15.12.1999 - SME
Miesto pre ĽUBOŠA VAGAČA, koordinátora projektu o ľudskom rozvoji
Slováci musia pracovať raz toľko, aby si mohli kúpiť to čo Poliaci


12.11.1999 - NOVÝ ČAS
Keď dopravní policajti nazreli do dokladov Emílii Sičákovej, v očiach sa im zračil strach
Najmladšia prezidentka - „riaditeľka korupcie”?


09.11.1999 - NÁRODNÁ OBRODA
Súkromné monopoly sa správajú efektívnejšie


21.09.1999 - NOVÝ ČAS
Transparency International Slovensko žiadala, aby verejnosť vedela o verejných súťažiach
Budú občania kontrolovať, čo sa deje s ich peniazmi?


12.08.1999 - PRAVDA
PREZIDENTKA TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENSKO EMÍLIA SIČÁKOVÁ PRE PRAVDU:
Pravidlá proti korupcii


10.08.1999 - HOSPODÁRSKY DENNÍK
Mínus nemusí znepokojovať
E. Jurzyca o vývoji platobnej bilancie


08.07.1999 - PRAVDA
Prieskum neregistrovanej ekonomiky
Príčiny korupcie


06.07.1999 - SME
ZHOVÁRAME SA s EMÍLIOU SIČÁKOVOU, prezidentkou Transparency International Slovensko
Korupcia sa dá potierať transparentnosťou


28.06.1999 - HOSPODÁRSKE NOVINY
Transparentnost a korupcia v slovenskej ekonomike


27.05.1999 - HOSPODÁRSKE NOVINY
E. Jurzyca vidi zahranicny obchod optimisticky
Pozitivny vyvoj v prvych styroch mesiacoch tohto roku


20.05.1999 - HOSPODÁRSKE NOVINY
Cas na razantne kroky dozrieva


18.05.1999 - PRAVDA
Prezident Centra pre hospodársky rozvoj EUGEN JURZYCA pre PRAVDU:
Stanoviť jasné pravidlá ekonomiky


01.04.1999 - DOMINO FÓRUM
Je možné, že vláda bude mať smolu


30.09.1999 - HOSPODÁRSKY DENNÍK
Zvýšenie DPH straší dôsledkami


22.02.1999 - HOSPODÁRSKE NOVINY
Novy front boja s korupciou
Transparency International na Slovensku


11.02.1999 - PRAVDA
Transparency International na Slovensku
Zvrátená kultúra úplatkov


05.02.1999 - SME
Vstup zahraničného kapitálu dáva šancu nám všetkým

 Contact

Projects

Publications

Sponsors / Partners

Other Activities

 

© CPHR 1996 - 2010