CPHR V DENNEJ TLAČI

11.02.1999 - PRAVDA

Transparency International na Slovensku
Zvrátená kultúra úplatkov
 

Korupcia sa vo všeobecnosti vyskytuje pri aktivitách, ktoré predstavujú vysoký potenciálny zisk a ich realizácia je spojená s nízkym rizikom. Cieľom je v tejto matici javy presunúť: znížiť potenciálny zisk z korupčnej aktivity a zvýšiť riziko jej odhalenia.

IVAN PODSTUPKA

Takto predstavuje zámer medzinárodnej organizácie Transparency International prezidentka jej slovenskej pobočky Emília Sičáková. Dominantnou úsilia pobočky je uzákoniť právo na informácie osobitným zákonom. E. Sičáková to považuje za základnú podmienku transparentnosti. Daňovník má právo vedieť, čo sa deje s jeho peniazmi. Význam zákona o prístupe k informáciám dokazuje aj Index vnímania korupcie 1998, ktorý pripravila Transparency International. Osem krajín, ktoré majú podľa tabuľky najnižšiu korupciu na svete, zákon o prístupe k informáciám má. Z desiatich najhoršie umiestnených štátov nie je takýto zákon ani v jednej. Mimochodom, Slovensko je na 47. mieste spolu s Bieloruskom! Krajiny visegrádskej štvorky sú nad nami (Poľsko 39., Česko 37, Maďarsko 33.). Miera detekcie korupcie sa uplatňovaním zákona zvyšuje.

Korupcia má vo všetkých krajinách rovnaké symptómy, preto je užitočná tesná medzinárodná spolupráca. V krajinách strednej a východnej Európy sú pobočky Transparency International v ČR, v Poľsku, v Maďarsku, na Ukrajine, v Litve, formujú sa v Estónsku, Kazachstane, Rusku. Prostredníctvom komunikačnej siete si navzájom pomáhajú. 29. apríla 1999 sa v Bratislave uskutoční ich prvá regionálna konferencia. Bude to veľká príležitosť vymeniť si skúsenosti, oboznámiť sa, ako sa s korupciou bojuje inde vo svete. "V USA a v ďalších vyspelých krajinách viacerými problémami, ktoré máme my dnes, už prešli. Ich systémy sú transparentnejšie ako naše, môžeme sa z nich poučiť. Nemôžeme ich rovno preberať, ale treba ich poznať," konštatuje E. Sičáková.

Boj s korupciou je dlhodobá aktivita, ktorá si vyžaduje zapojenie vládneho sektora, súkromného sektora a mimovládnych organizácií. "Usilujeme sa získať donorov nášho programu, lebo hoci veľa práce sa vykonáva bez nároku na odmenu, aktivity si vyžadujú aj finančné krytie. Podnikatelia by mali mať na potieraní korupcie veľký záujem. Z krátkodobého hľadiska sa možno javí zaujímavé získať nejakú štátnu objednávku s pomocou korupčných praktík, ale z dlhodobého hľadiska korupčný systém ruinuje podnikateľov, neumožňuje im efektívne pôsobiť na trhu, zabezpečiť si stabilný, dlhodobo udržateľný rast založený na kvalite, korektnosti a rovnosti šancí," uzatvára E. Sičáková.

 

© CPHR 1996 - 2000