CPHR V DENNEJ TLAČI

15.12.1999 - SME

Miesto pre ĽUBOŠA VAGAČA, koordinátora projektu o ľudskom rozvoji
Slováci musia pracovať raz toľko, aby si mohli kúpiť to čo Poliaci
 

V celosvetovom hodnotení ľudského rozvoja sa Slovensko dostalo na 42. miesto zo 174 hodnotených krajín - za Českú republiku, no pred Poľsko a Maďarsko.


* Čo to pre nás znamená?


„Z medzinárodného porovnania to znamená, že patríme medzi krajiny s vysokým stupňom ľudského rozvoja, čiže kvalita života patrí k najvyspelejším na svete. Index rozvoja kombinuje tri základné dimenzie reprezentované veličinami ako stredná dĺžka života, miera zápisu na školy všetkých stupňov a životná úroveň.“


* Ako to vyzerá s ľudským rozvojom u nás v budúcnosti?


„Som trochu pesimista. Obávam sa, že k rapídnemu zlepšeniu v najbližších rokoch nedôjde.“


* Je teda možné, že sa pred nás dostane napríklad Maďarsko a Poľsko, v ktorých je ľudský rozvoj hodnotený nižšie ako u nás?


„Existujú medzinárodné porovnania, podľa ktorých kúpyschopnosť slovenského občana je polovičná ako v Poľsku a päťnásobne nižšia ako v Rakúsku. Na uspokojenie svojich základných potrieb spotrebujú Slováci veľa pracovného času. Myslím, že iba Ukrajina, Rumunsko a Rusko sú na tom horšie. V dôsledku nevyhnutných opatrení, ktoré vláda musí urobiť, sa očakáva ďalší pokles kúpyschopnosti, čo sa určite prejaví aj na znížení kvality života u nás. Možno pôjde o prechodný jav, ale v blízkej budúcnosti nemožno očakávať prevratné zmeny.“


* V čom je teda Slovensko dobré, keď je na popredných miestach v porovnaní ľudského rozvoja?


„Napriek kritickej situácii v školstve a vo vzdelávacom systéme dosahujeme stále dobré výsledky. Miera zápisu študentov a žiakov na školy je stále relatívne vysoká. Priemerný vek slovenských občanov je pomerne nízky, ale stále je vyšší ako v Maďarsku a Poľsku.“

RICHARD FILIPKO

 

© CPHR 1996 - 2000