CPHR V DENNEJ TLAČI

28.04.2003 - PRAVDA

Mzdy v regiónoch porastú odborníkom

BRATISLAVA (jam, bú) - Hodinová mzdy na sklonku minulého roku vo väčšine regiónov Slovenska dosahovala len asi 70 percent miezd v Bratislave. Človek pracujúci v Bratislavskom kraji totiž v priemere za hodinu zarobil 120 korún, Košičan 105 korún a ľudia pracujúci v Prešovskom kraji len 77 korún za hodinu. Podľa dlhodobých štatistík sa tak rozdiely medzi mzdami v Bratislave a ostatnými časťami Slovenska prehlbujú.

Napriek tomuto dlhodobému trendu minulý rok sa mzdy zvyšovali najmä ľuďom pracujúcim mimo hlavného mesta. Nárast miezd v Bratislave bol totiž nižší ako v ostatných regiónoch. V minulom roku si vylepšili svoju hodinovú mzdu najmä ľudia žijúci a pracujúci v Trenčianskom, Trnavskom a Prešovskom kraji. V poslednom štvrťroku minulého roku totiž dostávali za hodinu práce o 10 percent vyššiu mzdu ako na sklonku roka 2001. Spoločnosti a firmy pôsobiace v Bratislavskom a Košickom kraji boli menej štedré, zvýšili svojím pracovníkom mzdy len o 6 percent. Najmenší prírastok k hodinovej mzde získali za minulý rok ľudia pracujúci v Žilinskom kraji. Ich hodinová mzda narástla len o 4 percentá. Vyplýva to zo štatistických údajov spoločnosti Trexima o priemernej hodinovej mzde na Slovensku.

"Rozdiely v mzde sú zväčša odrazom rozdielov vo výkonnosti ekonomiky v regiónoch. Odrážajú, koľko ľudí v regióne pracuje, koľko je nezamestnaných, ale aj koľkým sa z rôznych dôvodov nechce pracovať oficiálne, ale radšej načierno. Rozdielne mzdy sú výsledkom rozdielov vo vzdelaní a kvalifikácii ľudí, ale aj ich prístupe k práci," vysvetľuje Ľuboš Vagač z Centra pre hospodársky rozvoj. Podľa neho o výške výplaty v tom-ktorom meste na Slovensku rozhodujú aj mnohé iné faktory ako organizácia a kultúra podnikania, konkurencia v regióne, ale aj vplyv zahraničných investícií. Odborníci pracujúci v oblasti personalistiky upozorňujú, že rozdiely sa zvyšujú aj v závislosti od náročnosti práce. Právnici mimo advokácie v Bratislavskom kraji však za hodinu zarobia až 191 korún, ale v ekonomicky najzaostalejšom Prešovskom kraji len 116 Sk.

"Čím ďalej na východ od Bratislavy, tým viac sa počíta s menšími mzdovými nákladmi. Ani zahraniční investori nedvíhajú mzdovú latku o 10 až 20 percent nad regionálny priemer. Podiel odborných a kvalifikovaných činností je však v ich firmách väčší a získavanie zodpovedajúcich odborníkov je potom ťažšie. Pri špecializovanej práci postupne zvyšujú ohodnotenie," vysvetlil Dušan Timko, hlavný konzultant z prešovskej personálnej agentúry Personel Efekt.

"Absolventi sú na tom väčšinou rovnako. Rozdiely sú citeľné najmä pri vyšších pozíciách. Napríklad finančný manažér v Novom Meste nad Váhom má o 20 percent nižší plat ako človek na rovnakej pozícii v Bratislave," spresnil Luboš Kováč, konzultant, partner spoločnosti Lugera Maklér, pôsobiacej v Trenčíne.

Práve niektoré profesie náročnejšie na vzdelanie a skúsenosti sa stávajú v niektorých častiach Slovenska problémom. Jednoducho odborníci v danej oblasti chýbajú. Práve kvalifikovaná práca bude podľa personálnych poradcov v regiónoch v budúcnosti lepšie zaplatená. Podľa Kováča napríklad účtovníčka s praxou a znalosťou angličtiny pracujúca v Bratislave môže mať nižšiu mzdu ako v menších mestách západného Slovenska. "Firmy určité povolania ohodnocujú mimo Bratislavy vyššie, pretože sa prejavuje nedostatok kvalifikovaných pracovných síl v danom odbore. Okrem účtovníčok s angličtinou je napríklad v menších mestách nedostatok konštruktérov so skúsenosťami a výrobných manažérov," uviedol Kováč.

Priemerný hodinový zárobok v SR za posledný štvrťrok 2002
(údaje sú za posledné tri mesiace rokov 2002 a 2001)

 
Kraj 2001 (v Sk/h) 2002 (v Sk/h) Nárast
Bratislavský 112,81 120,01 +6 %
Košický 98,82 105,14 +6 %
Trnavský 79,52 87,42 +10 %
Žilinský 82,39 85,80 +4 %
Trenčiansky 77,68 85,26 +10 %
Banskobystrický 76,91 83,74 +9 %
Nitriansky 75,81 83,28 +10 %
Prešovský 70,02 77,04 +10 %

 

© CPHR 1996 - 2000