Slovensky


EnglishProjekty

CPHR v médiách

Publikácie 

Sponzori / Partneri

Iné aktivity

   

KONTAKTNÁ ADRESA

Centrum pre hospodársky rozvoj, 
Bulharská 123, 821 04 Bratislava
Tel./Fax: (02) 5341 7026
Internet: http://www.cphr.sk/
 

PRACOVNÍCI

Luboš Vagač, predseda
e-mail: lubosv@cphr.sk

Andrej Juris, čestný predseda
e-mail:
jurisa@ba.zse.sk

Daniel Kovács, riaditež
e-mail: danielk@cphr.sk

 Contact

Projects

Publications

Sponsors / Partners

Other Activities

 

Š CPHR 1996 - 2010