Slovensky


EnglishProjekty

CPHR v médiách

Publikácie 

Sponzori / Partneri

Iné aktivity

 
 

PUBLIKÁCIE

- Miléniové rozvojové ciele – cesta k znižovaniu chudoby a sociálneho vylúčenia

- Bytová výstavba, mobilita, zamestnanosť – vybrané súvislosti (júl 2003)

- Národná správa o ľudskom rozvoji - Slovensko 2001-2002

- Národná správa o ľudskom rozvoji - Slovensko 2000

- Štúdie CPHR

- Seminárne bulletiny

 

 Contact

Projects

Publications

Sponsors / Partners

Other Activities

 

© CPHR 1996 - 2010