Slovensky


EnglishProjekty

CPHR v médiách

Publikácie 

Sponzori / Partneri

Iné aktivity

 
 

ŠTÚDIE CPHR

Cezhraničná spolupráca malých a stredných podnikov v SR, Maďarsku a Rumunsku, Máj 2000 - Daniela Zemanovičová, Emília Sičáková, Lívia Zemanovičová

Regulačné bariéry pre hospodársku súťaž v transformujúcich sa krajinách (program Európskej únie ACE Phare), Február 1999 - Zemanovičová a kol.

Reštrukturalizácia podnikov v SR, Január 1999 - Marcinčin, Zemanovičová, Jurzyca

Zásahy verejnej správy do hospodárskej sútaže, December 1998  - Zemanovičová, Bara, Bočinská, Dolgoš, Jasinski, Nižnanský, Pittmann, 

Priame zahraničné investície, November 1998 - Kováčik, Tegelhoff

Transparentnosť v ekonomike Slovenska I., September 1998 - Sičáková, Jurzyca, Švec

Prideľovanie licencií v SR súťažným spôsobom, September 1998 - Sičáková, Zemanovičová

Transparentnosť vo verejnom obstaravaní, September 1998 - Vlach

Reštrukturalizácia bánk v Slovenskej republike, December 1997 - Marcinčin

Podpora bytovej výstavby na Slovensku, September 1997 - Vagač

Elektroenergetika na Slovensku, September 1997 - Kovács

Reštrukturalizácia slovenských podnikov - Marcinčin

Finančná reštrukturalizácia slovenských podnikov, Jún 1997 - Zemanovičova, Jurzyca

Perspektívy privatizácie Slovenských telekomunikácii - Jurzyca

Zákon o strategických podnikoch - krok späť v transformácii Slovenska?, December 1996 - Marcinčin

Spôsoby a priebeh privatizácie v Slovenskej republike, December 1996 - Marcinčin, Zemanovičová, Vagač

Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie - pre a proti, September 1996 - Vagač, Kovács

Komparácia legislatívy a implementácie bankrotov v Slovenskej a Českej republike, Jún 1996 - Zemanovičová, Žitňanská

Problémy Slovenských telekomunikácii, regulačný rámec, privatizácia - Jurzyca, Klučka

Regulácia bankrotov v SR, December 1995 - Zemanovičová, Tkáčik, Merica

Úloha investičných spoločností a inv. fondov pri vykonávaní vlastníckych práv - Brzica

Štandardné metódy privatizácie v Slovenskej republike, Jún 1995 - Erben, Novák

Rozvoj súkromného sektora v nákladnej cestnej doprave, Jún 1995 - Tikl

Bankovníctvo na Slovensku, Jún 1995 - Pilková, Blecha 

 Contact

Projects

Publications

Sponsors / Partners

Other Activities

 

© CPHR 1996 - 2010