Slovensky


EnglishProjekty

CPHR v médiách

Publikácie 

Sponzori / Partneri

Iné aktivity

   

INÉ AKTIVITY

  • Luboš Vagač bol nominovaný za člena Monitorovacieho výboru pre program EQUAL
  • Luboš Vagač bol členom prípravného výboru, ktorý sa podieľal na vzniku Slovenskej siete proti chudobe
  • CPHR sa zúčastnilo medzinárodnej porovnávacej štúdii o trhoch práce v 27 tranzitívnych krajinách Európy a Ázie. Štúdia bola koordinovaná a podporená organizáciou Aquirre International, USA
  • CPHR sa podieľalo na príprave prvej verzie Spoločného memoranda o inklúzii (skr. JIM), ktoré koordinuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

  • Luboš Vagač z CPHR je jedným z garantov Sociálneho diskusného fóra, organizovaného Nadáciou Friedrich Eberta.

  • CPHR spolupracuje na príprave kurzu ľudského rozvoja, organizovaného Centrom ďalšieho a celoživotného vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave.

 

 Contact

Projects

Publications

Sponsors / Partners

Other Activities

 

© CPHR 1996 - 2010