CPHR V DENNEJ TLAČI

09.01.2003 - NÁRODNÁ OBRODA

Vláda síce bojuje proti čiernej práci, ale ľudí k nej aj núti
Výška sociálnych dávok je neprimerane nízka, nestačí na pokrytie nevyhnutných nákladov

Peter Húska, Bratislava

Nižšie sociálne dávky výrazne zasiahnu do rozpočtov najmä početnejších rodín. Môže to vyvolať negatívne reakcie najmä na sociálnych odboroch okresných úradov, ktoré dávky sociálnej pomoci vyplácajú. Maximálna výška dávok pre jednu rodinu je od januára 10 500 korún. „Neviem si predstaviť, aké reakcie to vyvolá v rodine, ktorá poberala dosiaľ viac ako 20-tisícové dávky,“ hovorí Ľuboš Vagač z Centra pre hospodársky rozvoj (CPHR). Dávka sociálnej pomoci sa doteraz zvyšovala za každé dieťa o 1 580 korún. Slovákov čaká tento rok zdražovanie energií a tovarov, čím vzrastú ich výdavky na domácnosť v priemere o 700 korún, na druhej strane sociálne odkázaní občania sa budú musieť uspokojiť s nižšou sociálnou pomocou od štátu. Horšie budú na tom rodiny s nezamestnanými rodičmi. Štvorčlenná rodina, kde sú obaja rodičia dlhodobo nezamestnaní, s deťmi vo veku 2 a 8 rokov, môže očakávať od štátu spolu s prídavkami a príspevkom na bývanie 11 400 korún.

Len podľa štatistík sa čisté mesačné výdavky na člena domácnosti v minulom roku pohybovali na úrovni 6 321 korún, a tak je evidentné, že živitelia týchto rodín budú musieť hľadať ďalšie zdroje svojho príjmu, ako je práca načierno, ktorú chce vláda odstrániť odpracovaním dávok v obciach.

Aby aj sociálne odkázané rodiny prežili, budú musieť zmeniť, ako väčšina rodín, výdavky svojho spotrebného koša. Kde budú môcť ušetriť, je otázne.

„Nie je to nič príjemné, ale všetky nepopulárne opatrenia sa musia prijať v prvom roku vlády, čím neskôr sa budú realizovať, tým negatívnejšie ich budú obyvatelia vnímať,“ povedal Ľ. Vagač. ďalšie nepopulárne opatrenie sa v tomto roku nakumuluje ešte v podobe spoplatnenia niektorých služieb v zdravotníctve.

 

© CPHR 1996 - 2000