CPHR V DENNEJ TLAČI

27.12.2002 - NÁRODNÁ OBRODA

Dlhšia skúšobná lehota umožní pružnejšie zamestnávanie
Zamestnávatelia zmenu v zákonníku práce vítajú, zamestnanci sa jej obávajú

Peter Húska Bratislava

Ministerstvo práce navrhuje v novele Zákonníka práce predĺženie skúšobnej lehoty z troch na maximálne šesť mesiacov. Ide o jednu zo 178 navrhovaných zmien v pracovnom práve.

Zástupcovia zamestnancov však majú aj k tomuto Kaníkovmu návrhu vážne výhrady.

„Tri mesiace je dosť dlhý čas na to, aby zamestnanec presvedčil zamestnávateľa o svojich kvalitách,“ zdôrazňuje prezident Konfederácie odborových zväzov Ivan Saktor. Zamestnancovi budú môcť dať výpoveď aj deň pred skončením šesťmesačnej skúšobnej lehoty. „Budú to ešte viac zneužívať,“ myslí si 24-ročný Milan Homola, ktorý pracoval v istej realitnej kancelárii. „Majiteľ ma dva dni pred vypršaním skúšobnej lehoty bez udania dôvodu z práce vyhodil. Vo firme sa zamestnanci týmto spôsobom menili veľmi často. Majiteľ im totiž nemusel vyplatiť odstupné,“ hovorí o svojich skúsenostiach Milan.

Podľa odborníkov je predĺženie skúšobnej lehoty potrebné. „Neviem, či existuje štatistika, koľko pracovných vzťahov sa končí predčasne v skúšobnej lehote, jej predĺžením sa znížia celkové administratívne náklady,“ tvrdí Ľuboš Vagač z Centra pre hospodársky rozvoj. Tie totiž priniesli podľa prieskumu podnikateľov zamestnávateľom viac ako o jedno percento vyššie náklady. Predĺženie skúšobnej lehoty preto vítajú.„Odstránia sa bariéry pri zamestnávaní a náklady zamestnávateľov budú pri vytváraní pracovného miesta nižšie,“ tvrdia.

 

© CPHR 1996 - 2000