CPHR V DENNEJ TLAČI

25.03.2003 - PRAVDA

Dôchodky sú nízke, štaá na viac nemá 

Patricia Ďurišková 

BRATISLAVA - Dôchodcov na Slovensku každoročne pribúda. Dnes takmer štvrtina Slovákov dostáva dôchodok. Na desať penzií sa musí zložiť pätnásť pracujúcich ľudí, pričom sa predpokladá, že ich bude čoraz menej.

Podľa štatistík Sociálnej poisťovne je dôchodcov 1,2 milióna a dostávajú spolu 1,4 milióna dôchodkov. "Je to relatívne vysoké číslo, zle sa ukazuje najmä pomer dôchodcov k pracujúcim," upozorňuje analytik Ľudovej banky Mário Blaščák. Dobrý vývoj podľa expertov je, keď na jeden dôchodok prispieva čím viac ľudí. "Takýto trend je v Európe skôr vzácnosťou, v každom štáte populácia starne, pribúda dôchodcov a rodí sa málo detí," upozorňuje Ľuboš Vagač z Centra pre hospodársky rozvoj. Slovensko je na tom podľa neho zo štátov V4 ešte relatívne najlepšie.

Štát na dôchodkoch ročne vyplatí takmer 80 miliárd korún, najviac na starobných. Každoročne pritom potrebuje viac peňazí nielen preto, že je viac penzistov, ale aj preto, lebo dôchodky sa zvyšujú. Dôchodcovia však každoročne upozorňujú, že valorizácia nie je dostatočná a nezodpovedá inflácii. Priemerný starobný dôchodok je dnes okolo 40 percent priemernej mzdy v hospodárstve. Podľa penzistov je to však klamné číslo, pretože väčšina z nich priemerný dôchodok nedostáva.

"Nízke dôchodky sú dôsledkom nízkych platov, ktoré ľudia mali," pripomína Blaščák. Štát podľa odborníkov nemá dosť peňazí, aby mohol dnešným dôchodcom viac pridať. "Možno to znie kruto, ale pre nich už nie je priestor na výrazné zvýšenie dôchodkov," dodal Vagač. Podľa neho sa situácia dnešným dôchodcom už výrazne nezlepší. "Môžu sa spoliehať akurát na solidaritu v rámci rodín, keď im finančne vypomôže mladší príbuzný," uviedol Vagač.

Podľa Blaščáka na dôchodky nie sú peniaze, pretože minulé vlády robili zlú hospodársku politiku.

Ak napríklad žena s dvoma deťmi zarábala pred dôchodkom v najlepších rokoch 10-tisíc korún a nepretržite pracovala 25 rokov, dostane dôchodok 5 585 korún. Aby dôchodok viac zodpovedal skutočným príjmom, ministerstvo práce pripravuje reformu systému, po ktorej by si každý šetril na dôchodok na osobných účtoch. Podľa expertov by na udržanie životnej úrovne mali starí ľudia mesačne dostávať okolo 10-tisíc korún. Pracujúci ľudia by však mali v takom prípade zarábať trikrát viac.

V súčasnosti je jedenásť druhov penzií. "Dôchodky sú dosť neprehľadné, zásadná zmena sa však robí ťažko," pripomína Vagač. Zmeniť by sa mali napríklad vdovské a vdovecké dôchodky. Po smrti manžela majú ženy nárok na vdovskú penziu, keď však ovdovie muž, vdovecký dôchodok dostane, len ak sa stará o nezaopatrené dieťa.

 

© CPHR 1996 - 2000