CPHR V DENNEJ TLAČI

21.10.2002 - NÁRODNÁ OBRODA

Za štyri roky by mohla nezamestnanosť klesnúť o päť percent
Na rozdiel od minulosti sa politici poučili, vládna koalícia sa v programových tézach na konkrétne čísla neodvoláva

Peter Húska, Bratislava

Úrady práce evidovali u nás na konci septembra 481 033 nezamestnaných. Vyše 71 % obyvateľov Slovenska považuje podľa prieskumov verejnej mienky vysokú nezamestnanosť za problém, ktorý má nová vláda riešiť ako prvoradý. Tá sa na rozdiel od predchádzajúceho obdobia v programových tézach na konkrétne čísla tentoraz neodvoláva.

DVOJSEČNÁ ZBRAŇ

„Politici sa poučili, preto sa o konkrétne čísla neopierajú; vždy je to dvojsečná zbraň, ktorá zvykne spätne udierať najmä ku koncu volebného obdobia,“ tvrdí Ľuboš Vagač z Centra pre hospodársky rozvoj. Zázraky sa podľa neho síce zvyknú diať, ale v oblasti, akou je ekonomika určite veľmi zriedkavo. „Nebolo by dobré mať veľké očakávania rapídneho zníženia nezamestnanosti v nasledujúcich rokoch. Ide o systémové zmeny, a tie sa môžu prejaviť s oneskorením,“ vysvetľuje Ľ. Vagač.

Ide najmä o opatrenia, o ktoré sa bude opierať vládny kabinet vo svojich programových tézach, ako dôchodková reforma, novela Zákonníka práce, potlačenie čiernej práce, či reforma sociálnej podpory .

ZNIŽOVANIE ODVODOV NEDOSTATOČNÝ MOTÍV?

Medzi najdiskutovanejšie opatrenia patrí aj znižovanie odvodov a daňového zaťaženia, ktoré má Slovensko spomedzi krajín OECD najvyššie. Toto opatrenie sa však nemusí podľa časti odborníkov ukázať ako dostatočné. „Záujem zamestnávateľa vytvárať pracovné miesta len na základe zníženia odvodov je nepostačujúcim motívom,“ myslí si sociologička Iveta Radičová. Vláda musí podľa nej pristúpiť aj k štrukturálnym zmenám a k prehodnoteniu systému vyplácania sociálnych dávok. „Problém je to, že z dávok sociálnej pomoci vyplácame doživotnú rentu. To nie je obvyklé v žiadnej krajine Európy. V budúcnosti bude preto potrebné, aby vyplácanie dávok bolo podmienené,“ tvrdí sociologička. Na Slovensku totiž až 97 % nezamestnaných poberá okrem podpory ďalšie dávky sociálnej pomoci. „Tie by nemali byť, zjednodušene povedané ‚zadarmo‘. Dotyčný môže byť aktívny na poli občianskej spoločnosti, cez dobrovoľnícku činnosť, alebo tým, že si bude intenzívne a dlhodobo zlepšovať kvalifikáciu, aby pracovnú silu pripravil pre trh práce,“ dodáva I. Radičová (podľa kuloárnych informácií by sa mala stať poradkyňou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Ľudovíta Kaníka práve pre reformu tejto oblasti sociálnej politiky - pozn. red.).

PODMIENKOU SÚ REFORMY

„Nemožno očakávať veľké posuny, ale ak by k výraznejšiemu zníženiu nezamestnanosti neprišlo, bola by to chyba,“ uviedol prognostik SAV Pavol Kárász. Podľa neho by sa mohla nezamestnanosť na konci volebného obdobia pohybovať na úrovni 15 %. Podmienkou je úspešný začiatok sľúbených reforiem. Aby sa tak stalo, musia sa podľa ministra hospodárstva Roberta Nemcsicsa (ANO) tieto reformy začať hneď v prvom roku vládnutia novej vlády. „Je tu šanca, že v najpostihnutejších regiónoch by nezamestnanosť mohla klesnúť o 5 percent,“ myslí si R. Nemcsics.

 

© CPHR 1996 - 2000