CPHR V DENNEJ TLAČI

25.02.2003 - PRAVDA

Bude menšia penzia? Štát už nechce chrániť odvody 

Patricia Ďurišková

BRATISLAVA - Štát od budúceho roka nebude chrániť ľudí, za ktorých zamestnávateľ neplatí odvody. Predpokladá to nový penzijný systém. Ak teda zamestnávateľ nebude riadne platiť odvody, ľudia po nástupe do dôchodku dostanú menšiu penziu.

Podľa ministerstva práce už nie je v poistnom systéme možné, aby sa nezaplatené odvody počítali za zaplatené. "Logicky je to správne uvažovanie," pripúšťa riaditeľ Centra pre hospodársky rozvoj Luboš Vagač. Podľa neho však treba brať do úvahy dnešné slovenské podnikateľské prostredie, keď nemalá časť podnikateľov odvody neplatí. "Treba diskutovať, kto bude zodpovedný za nevyplatené peniaze," povedal. Ministerstvo práce dnes ešte nevie, kto bude peniaze vymáhať.

Dnes pri určení dôchodku sa automaticky berú aj nezaplatené odvody za zaplatené. Po zmene systému bude rozhodovať len nasporená suma.

V novom systéme si zamestnanec s prispením zamestnávateľa bude musieť každý mesiac odkladať na osobný účet desatinu z hrubej mzdy. Ak však zamestnávateľ peniaze neodvedie, zamestnancom vznikne nedoplatok.

Ministerstvo práce tvrdí, že zamestnanci na túto zmenu nedoplatia a že nedoplatky budú vymáhať iné subjekty. "V žiadnom prípade nebude nezaplatené odvody vymáhať občan," tvrdí rezort práce, ktorý reformu pripravuje. Podľa Martina Danka z ministerstva bude v záujme správcovskej spoločnosti, kde si budú ľudia šetriť na dôchodok, aby boli nedoplatky vyrovnané.

Spoločnosti, ktoré prichádzajú do úvahy, že by mohli spravovať dôchodkové fondy, však majú iný názor. "Ak štát uloží povinnosť šetriť na dôchodky a platiť poistné, musí byť za to aj zodpovedný a vytvoriť účinnú kontrolu," tlmočila stanovisko poisťovne ING Nationale-Nederlanden hovorkyňa Jana Burdová.

Podobný názor zastávajú aj niektoré ďalšie poisťovne. Burdová vysvetlila, že v prípade odvodov tu vzniká vzťah zamestnanec-zamestnávateľ. "Ak by sme spravovali penzijný fond, nebude nás zaujímať, kto kedy peniaze odvádza a kto nie, ale nasporená suma, z ktorej budeme vyplácať dôchodok," dodala.

Ministerstvo práce však hovorí, že ak zamestnávateľ nezaplatí odvody, bude prísne postihnutý. "Bude sa to totiž brať, že zamestnávateľ siahol zamestnancovi na majetok," tvrdí Danko. Uvažuje sa o tom, že by štát zákonom nariadil priamo správcovským firmám vymáhať peniaze, prípadne vytvoriť špeciálny orgán na vymáhanie nedoplatkov. "Pri vymáhaní nedoplatkov budú všetky možnosti - od konkurzov, exekúcií až po súdne spory," dodáva Danko.

S platením je už teraz problém

Vymáhanie pohľadávok je však v súčasnosti z veľkej časti neúspešné. "Z celkových pohľadávok za nedobytné považujeme približne 22,6 miliardy korún, pretože firmy sú v konkurze," informovala hovorkyňa Sociálnej poisťovne Andrea Kadnárová. Ďalší nástroj, ktorým Sociálna poisťovňa vymáha dlhy - exekúcie - má asi 10-percentnú úspešnosť. "Takýmto spôsobom vymáhame asi 13 miliárd korún. Sociálna poisťovňa však nemá záložné právo a naše pohľadávky sa vyplácajú medzi poslednými," vysvetlila Kadnárová. Upozornila aj na zdĺhavosť súdnych konaní. Úmyselné neplatenie odvodov je totiž považované za trestný čin. "Väčšina sporov však padá na tom, že je ťažké dokázať úmysel," dodala.

Odborári nesúhlasia, aby štát prestal chrániť občana, ak mu zamestnávateľ neplatí poistné. "Je to celé nezmysel, ktorý spôsobí chaos a starosti občanom. Keď sa štát všetkého vzdáva, načo potom platíme dane?" uviedol viceprezident odborárskej konfederácie Igor Lenský.

Dlžníkom je aj štát

Dôsledky za neplatenie odvodov podľa neho aj tak napokon ponesie občan. Ak by totiž aj súd právoplatne rozhodol v prospech zamestnanca, žiadne peniaze dostať nemusí. "Keď firma už nebude mať nič na exekúciu, odvody sa nedoplatia. Poznáme pritom rôzne prípady špekulácií a tunelovania, keď na pôvodnej firme nezostane absolútne nič," povedal Lenský.

Pripomenul, že problémy môžu mať aj zamestnanci verejného sektora. "Najväčšími dlžníkmi Sociálnej poisťovne sú dnes železnice a zdravotnícke zariadenia. Štát síce svoje záväzky napokon uhradí, ale vždy s časovým oneskorením, čo môže byť pri nástupe do dôchodku problém," podotkol Lenský. Sociálnej poisťovni železnice dnes dlhujú päť a zdravotnícke zariadenia sedem miliárd korún. Štát do poisťovne pritom spláca dlhy oneskorene, vlani napríklad zdravotnícke zariadenia nezaplatili nič.

 

© CPHR 1996 - 2000