CPHR V DENNEJ TLAČI

02.05.2000 - PRÁCA

Zadarmo, pretože sústredené úsilie je nevyhnutné
Transparency International Slovensko vypovedalo vojnu korupcii, na ťahu je však vláda Mikuláša Dzurindu

KLÁRA GROSMANNOVÁ


V marci premiér Mikuláš Dzurinda oznámil, že vláda konečne vypovedala neúprosný boj korupcii. Už vlani v auguste sa podujala Transparency International Slovensko (TIS) vypracovať dokument - ten sa stal základom terajšieho Národného programu boja protikorupcii. Zvláštnosťou je, že TIS dokument vypracovala zadarmo,
bez akéhokoľvek nároku na finančnú odmenu. ,,Prečo?" spýtali sme sa nedávno premiéra Mikuláša Dzurindu. Z odpovede jeho hovorcu Martina Lengyela vyberáme: ,,TIS bola súčasťou skupiny ľudí, ktorí pripravovali Národný program boja proti korupcii pod gesciou podpredsedu vlády Ivana Mikloša. Boli dve riadiace skupiny a ľudia z TIS sa podieľali na príprave tohto programu. Urobili to skutočne zadarmo a celý program vznikol zadarmo, bez akejkoľvek platby akejkoľvek tretej súkromnej osobe. Transparency International Slovensko je súčasťou Centra pre hospodársky rozvoj a to je dosť renomované, pokiaľ ide o odborné názory," konštatoval Martin Lengyel. S tou istou otázkou sme sa po čase obrátili aj na dve predstaviteľky TIS - prezidentku TIS, len 25-ročnú Ing. Emíliu Sičákovú a Ing. Danielu Zemanovičovú, CSc. Prezidentku TIS E. Sičákovú skutočne nik nemôže obviňovať z toho, že je zaťažená minulosťou. Od roku 1997 pôsobí ako výskumná pracovníčka Centra pre hospodársky rozvoj so zameraním na komplexnú analýzu ekonomických údajov. Absolvovala stáž vo washingtonskej Svetovej banke a v Transparency International USA. Dodajme, že TIS vyvíja činnosť v rámci Centra pre hospodársky rozvoj (CPHR). Daniela Zemanovičová absolvovala niekoľko stáží na významných univerzitách a v medzinárodných inštitúciách, pôsobila na VŠE, Protimonopolnom úrade, je spoluautorkou zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Spomeňme ešte, že bola riaditeľkou Centra pre hospodársky rozvoj, pričom je nezanedbateľné, že bola aj konzultantkou OECD a externou expertkou Ekonomického a sociálneho výboru EÚ. Pozhovárali sme sa s oboma.


# Už je teda akosi zrejmejšie, že ak premiér Mikuláš Dzurinda oslovil vicepremiéra Ivana Mikloša, aby pripravil návrh protikorupčného programu, ten sa automaticky obrátil na Centrum pre hospodársky rozvoj, v rámci ktorého pôsobí aj TIS.


- My sme už vydali od začiatku pôsobenia veľa rôznych publikácií, týkajúcich sa aj podôb korupcie na Slovensku. Vlani sme ju napríklad zmapovali v zdravotníctve, školstve, na úrovni samospráv, v štátnej správe so zameraním na krajské a okresné úrady. Korupcia je prakticky všade - v daňovom systéme i na daňových úradoch, úradoch práce, v štátnej správe, poskytujúcej licencie, prekvitá vo verejnom obstarávaní, v policajnom zbore, v súdnom systéme i v prirodzených monopoloch celoštátneho charakteru. Ako uvádzame v jednej z publikácií, v Centre pre hospodársky rozvoj sme sa začali pred tromi rokmi zaoberať transparentnosťou v ekonomike. A pretože tá nie je transparentná, stáva sa živnou pôdou rozsiahlej korupcie. Šíri sa všade, zasahuje všetky sféry spoločnosti. Tým, že zapúšťa korene, stáva sa bariérou budovania demokracie a trhovej ekonomiky. 

# Nedávno sme sa dozvedeli o kauze firmy Centrogel, v spojení s poslancom NR SR Imrichom Sládečkom. Ten podpisoval zmluvy na zriadenie pracovných miest vo firme Centrogel, za čo dostal od martinského úradu práce 22 miliónov korún. Pracovné miesta utvoril však len fiktívne, na jeden mesiac. To je prípad, ktorý ste aj vy zdokumentovali zo sféry aktívnej politiky zamestnanosti. Korupcia vzniká však aj v pasívnej politike zamestnanosti.


- Sú to konkrétne prípady, keď absolventi vysokých škôl skončia štúdium, zaevidujú sa na úradoch práce, požiadajú o sociálnu pomoc a dostanú ju. Vieme o prípade Mikuláša H. (nie je však ojedinelý!), ktorý opakovane poberal sociálnu pomoc, pričom mu rodičia zaplatili dvojtýždňový pobyt pri mori aj s priateľkou a darovali auto. Ešte okatejšie sú prípady, ak v cudzine zamestnaní občania SR sa u nás uchádzajú o finančnú pomoc, pretože sú na Slovensku nezamestnaní. Napríklad Ivan B. z Dunajskej Stredy zarábal v Rakúsku mesačne približne 12-tisíc šilingov, u nás však poberal podporu v nezamestnanosti.


# Mohli by sme uviesť konkrétne prípady z každej oblasti, čo však môže TIS pomôcť v boji proti korupcii?


- Vypracovali sme návrh národného programu, následne vláda utvorila medzirezortnú komisiu, teraz všetci musíme spojiť sily v boji proti korupcii - občiansky sektor, podnikatelia, vláda a vyvinúť sústredné úsilie. Na ťahu je však vláda, aby dokázala zužovať priestor pre korupciu. Musí sa skontaktovať nielen s mladými ľudmi, regiónmi, ale aj s opozíciou. My sa môžeme stať fórom, kde by sa informácie o kurupcii spájali, tým môžeme veci posúvať vpred. Keďže náš návrh vláda rešpektovala, my budeme korupciu, ale aj výsledky v boji s ňou, naďalej monitorovať. Sústredeným tlakom sa dostaneme do ďalšej fázy, utvorenia tzv. akčného plánu. Aj to je však už vládna úloha, z nej sa budú odvíjať nové či novelizované zákony - akútne je utvorenie nových legislatívnych noriem na financovanie politických strán a hnutí, či na existenciu monopolov.


# Koncepcia spájať všetkých v boji s korupciou nie je ľahká ani jednoduchá úloha...


- Dokážme však, že to nie je ani záležitosť politická, čiže nie je to len vec koalície alebo opozície. Je to vec odborná. Zrejme sa neubránime tomu, aby nevznikali ďalšie škandály. Poslaním TIS však nie je ich vyhľadávanie (o to sa už postarajú šikovní investigatívni novinári v médiách), ale skúmať, prečo vznikli a zabrániť, aby sa neopakovali. Pomôcť by mal aj zákon o slobodnom prístupe k informáciám.


# Mnohí občania kritizujú, že ťah vlády proti korupcii je obdobou bývalej vlády a jej programu Čisté ruky. Mečiarovci nič nevyriešili, všetko sa ututlalo v rezortoch či na úrovni vlády. Môže Dzurindov národný program dosiahnuť viac?


- Aj preto vznikla TIS, ktorá bojuje proti korupcii osvetou. Korupcia však nie je len na Slovensku, preto tá sieť
mimovládnych organizácií, venujúcich sa korupcii - Transparency International s centrálou v Berlíne. TIS na Slovensku vznikla preto z naliehavej potreby boja s korupciou v roku 1998 (predchádzala jej Aliancia za transparentnosť a boj proti korupcii, tá nezanikla, je naším poradným orgánom). Napokon aj prieskumy verejnej mienky dokazujú, že naši občania vnímajú fenomén korupcie ako veľmi rozšírený, dve tretiny dospelej populácie sa s ňou už stretli. Tento obludný neduh si však uvedomíme, keď sú ,,v hre" milióny a miliardy, pričom vynaliezavým ľuďom sa, žiaľ, vlastne nič nestane.

 

© CPHR 1996 - 2000