CPHR V DENNEJ TLAČI

20.06.2002 - NÁRODNÁ OBRODA

Žiadna politická garnitúra nedokáže vyriešiť tento problém za štyri roky
S Ľubošom Vagačom, riaditeľom Centra pre hospodársky rozvoj (CPHR)

 

Nezamestnanosť za tejto vlády prekročila 20% hranicu, čo je vyše 550-tisíc nezamestnaných. V čom vidíte príčiny tohto dramatického nárastu?

- Nezamestnanosť a životná úroveň sa objavujú vo výskumoch verejnej mienky ako najpálčivejšie problémy. Nechcem to zľahčovať, ale v pozadí je aj tradičná slovenská nátura, ktorá vidí všetko čiernejšie, ako situácia v skutočnosti je. Je za tým aj čierna práca, okolo 120- tisíc nezamestnaných, čo je horibilné číslo. Nezamestnanosť je príčinou vzrastajúcej chudoby, o ktorej sa na Slovensku hovorí málo. Až 93 % poberateľov sociálnych dávok je nezamestnaných a hrozí, že tieto návyky sa prenesú na ďalšiu generáciu.

Čo zapríčinilo takýto nárast nezamestnanosti za posledné 4 roky? 

- Okrem iného to bola aj reštriktívna politika novej vlády a jej opatrenia v roku 1999, ktoré znížili domáci dopyt, rovnako aj dopyt v súkromnom sektore. Liberalizovali sa ceny, zvýšila sa spodná hranica DPH, zrušila sa dovozná prirážka. Príčinou bolo aj slabo motivujúce podnikateľské prostredie, nízka vymožiteľnosť práva, nestabilný a neprehľadný daňový systém a nedostatočná legislatíva.

Kde sa prejavili pozitívne trendy? 

- Oproti roku 1998 sa zlepšil prístup podnikov k úverom. Bol prijatý Národný plán zamestnanosti a odštartoval sa takzvaný projekt stážistických miest pre mladých ľudí. Vyčlenili sa prostriedky na verejnoprospešné práce, ktoré znížili nezamestnanosť, ale len z krátkodobého hľadiska.

V tomto volebnom období boli prijaté dve kľúčové legislatívne normy v sociálnej oblasti. Rozporuplné reakcie vyvolal nový Zákonník práce. Ako sa jeho uplatnenie prejaví v praxi?

- Zákonník určite nebol prínosom. Podľa prieskumov Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) podnikatelia jeho uplatnením očakávajú 3% nárast nezamestnanosti. Efekt zákonníka je skôr opačný. Je tragédiou, že sa prijal v takejto podobe.

Minister Magvaši presadzoval v návrhu zákona o sociálnom poistení zvýšenie odvodového zaťaženia o 10-tisíc korún, čo poslanci neodobrili. Sociálne poistenie malo byť začiatkom dôchodkovej reformy, no bez spustenia kapitalizačného piliera vyvolal zákon pochybnosti?

- Toto predpokladané zvýšenie odvodov nazvali podnikatelia „štátnym výpalníctvom“. Daňové zaťaženie je síce na úrovni krajín OECD, ale odvody do sociálnych fondov sú jednoznačne najvyššie, a na to poukázala aj Svetová banka. Zákon o sociálnom poistení predstavuje v konečnom dôsledku falošnú solidaritu a bez komplexnej dôchodkovej reformy nemá táto právna norma veľký význam.

Aké by mali byť prvé kroky budúcej vlády v sociálnej politike?

- Žiadna politická garnitúra nedokáže vyriešiť nezamestnanosť za 4 roky. Bude treba novelizovať Zákonník práce, spustiť kapitalizačný pilier dôchodkovej reformy a znížiť odvodové zaťaženie podnikateľov. Odďaľovanie týchto krokov by prinieslo len ďalšie zhoršenie sociálnej situácie.

 

© CPHR 1996 - 2000