CPHR V DENNEJ TLAČI

03.10.2003 - SME

Tri štvrtiny domácností budú od augusta škrtať

BRATISLAVA – Nezamestnaní sa od januára už nebudú hlásiť na úrade práce, ale na tzv. územnom úrade sociálnych vecí a služieb zamestnanosti. Zmeniť sa však majú aj spôsoby, akými sa nezamestnaní k práci môžu dostať. Predpokladá to návrh zákona o službách zamestnanosti, ktorý včera schválila vláda.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí navrhuje, aby sa nie všetci nezamestnaní hlásili na úrade každých 14 dní (ako dnes). Dlhodobo nezamestnaní sa majú hlásiť každých 7 dní, tí, čo sa zúčastňujú na aktivitách úradov práce, raz za mesiac. „Zámerom je čo najskôr začleniť na trh práce uchádzačov o zamestnanie, najmä dlhodobo nezamestnané osoby,“ vysvetľuje ministerstvo.

Riaditeľ Centra pre hospodársky rozvoj Luboš Vagač tento zámer pokladá za opodstatnený. „Povinnosť pravidelných návštev na úradoch práce skomplikovala čiernu prácu najmä ľuďom, ktorí popri poberaní podpory pracujú ďaleko od bydliska, napríklad v zahraničí,“ hovorí. Myslí si, že ak sa s tým súvisiace problémy – nárast agendy na úradoch či „obchodovanie“ s potvrdeniami od zamestnávateľov – podarí riešiť, „stretnutia uchádzačov o zamestnanie s pracovníkmi úradov môžu byť naozaj viac ako len kontrolou“.

Ministerstvo zároveň navrhuje rozšíriť okruh príspevkov pre nezamestnaných i zamestnávateľov. Viaceré z nich majú byť nárokovateľnými, to znamená, že ich dostane každý, kto splní zákonné podmienky. „Týmto sa zabezpečí transparentnosť a efektivita ich využitia,“ tvrdí štátny tajomník ministerstva Miroslav Beblavý.

Jedným z nich je aj príspevok na sťahovanie za prácou. Podľa návrhu až 10-tisíc korún budú môcť dostať tí evidovaní nezamestnaní, ktorí sa za prácou presťahujú najmenej 30 kilometrov od miesta svojho dovtedajšieho trvalého pobytu. Beblavý pred časom povedal, že „príspevok môžu dostať nielen na sťahovacie auto alebo na autobus a vlak, ale aj na, povedzme, prvé nájomné, prvý telefónny účet, prvú električenku“.

Podmienkou podľa návrhu je, aby „pri zmene miesta výkonu nového zamestnania došlo k zmene miesta trvalého pobytu zamestnanca“. S tým však Vagač nesúhlasí. „Podmienka prihlásenia sa k trvalému pobytu prakticky znamená, že uchádzač si v mieste nového zamestnania musí kúpiť byt,“ tvrdí. To si nezamestnaný však asi len ťažko môže dovoliť, čím sa podľa Vagača zužuje okruh uchádzačov o príspevok.

Beblavý pripomenul, že návrh zákona je len jedným zo série právnych noriem, ktorými sa ministerstvo usiluje prispieť k zníženiu miery nezamestnanosti. Ani podľa Vagača nie je namieste očakávať jej dramatické zníženie len od tohto zákona. „Verejné služby zamestnanosti sú len jednou z pák na trhu práce a zároveň ide o nový systém, ktorý sa bude musieť zabehnúť.“

JOZEF ČAVOJEC

 

© CPHR 1996 - 2000