Slovensky


EnglishKontakt

Projekty

CPHR v médiách

Publikácie 

Sponzori / Partneri

Iné aktivity

 

 

Rozšírenie EU a jeho dopad na sociálnu politiku a trh práce v kandidátskych a nekandidátskych krajinách

Projekt má za cieľ analyzovať stav systémov sociálnej ochrany v kandidátskych krajinách na členstvo v Európskej únii. Pozostáva z prípravy 13 národných štúdií nezávislými inštitúciami a komparatívnej syntetickej štúdie. Štúdie identifikujú hlavné trendy vývoja, problémy a výzvy spojené s modernizáciou sociálnych systémov a ich prípravou na členstvo v EÚ. Medzi analyzované oblasti patria demografické trendy, sociálna a ekonomická situácia, dôchodkový systém, chudoba a sociálne vylúčenie a zdravotníctvo. Projekt podporila Európska komisia (DG Employment and Social Affairs) a koordinátorom bolo GVG – Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung e.V.

Hlavné výstupy:

• Medzinárodná konferencia Modernizácia systémov sociálnej ochrany v kandidátskych krajinách 
(Brusel, 5.-6. december 2002)

• Finálna verzia štúdie schválená pre Európskou komisiou (január-február 2003)

 Contact

Projects

Publications

Sponsors / Partners

Other Activities

 

© CPHR 1996 - 2010