Slovensky


EnglishProjekty

CPHR v médiách

Publikácie 

Sponzori / Partneri

Iné aktivity

 
 

PROJEKTY CPHR

asisp - Analytical support on the socio-economic impact of social protection reforms in the EU Member States and EFTA/EEA, candidate and pre-candidate countries

- účasť v európskej sieti odborníkov na sociálne a ekonomické dopady reforiem v oblasti sociálnej ochrany (pre Európsku Komisiu, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne veci a inklúziu)

 
Contact

Projects

Publications

Sponsors / Partners

Other Activities

 

© CPHR 1996 - 2010